Webmail
Prijava

Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava - - HMI/FSB-LIMS
Voditelj :Prof. dr. sc. Željko Alar
Adresa :Ivana Lučića 5, Zagreb
Telefon :+385 1 6168 583
Fax :+385 1 6157 106
E-mail :lims@fsb.hr
  • O laboratoriju
  • Djelatnici
  • Povijest
  • Mjeriteljske sposobosti / Akreditacija / CMC
  • Usporedbe
  • Znanstveni i stručni radovi
  • Galerija slika
Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava (LIMS) je sastavni dio Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za materijale, Katedra za materijale i tribologiju. Djelatnost laboratorija je usmjerena na znanstveno-istraživački rad, nastavu i suradnju s gospodarstvom. U znanstveno-istraživačkom radu djelatnici laboratorija sudjeluju u više znanstvenih te razvojnih projekata. Nastavna djelatnost je izražena kroz održavanje vježbi iz više kolegija te provedbu eksperimentalnih ispitivanja za završne, diplomske te doktorske radnje. Suradnja s gospodarstvom odvija se unutar sljedećih područja: umjeravanje uređaja za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala, ispitivanje mehaničkih svojstava materijala te ekspertize lomova i strojnih dijelova.

1960. uspostavljen Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava.

1988. godine postaje ovlašteni laboratorij za umjeravanje kidalica i tvrdomjera temeljem ovlaštenja Saveznog zavoda za mjere i dragocjene kovine, Beograd.

Od 1990. godine LIMS djeluje kao jedan od umjernih laboratorija FSB-a ovlašten od Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske (DZNM).

U veljači 2004. godine laboratorij dobiva i međunarodno priznatu akreditaciju od strane DKD-a (Deutsche Kalibrierdienst), današnjeg DAkkS-a (Deutsche Akkreditierungsstelle), sukladno normi ISO/IEC 17025 za umjeravanje uređaja za ispitivanje mehaničkih svojstava mjerenjem sile u području od 50 N do 200 kN i djeluje pod akreditacijskom oznakom DKD-K-35602.

2004. - Potpisan Ugovor o državnom etalonu sile između FSB-a i DZNM-a prema kojem LIMS postaje Nacionalni umjerni laboratorij (NUL) te preuzima obvezu čuvanja, održavanja i uporabe državnog etalona sile.

2005. - Uređenje dijela Laboratorija te instalacija referentnog etalona sile nazivne vrijednosti 500 kN.

2006. - Tehnologijski istraživačko-razvojni projekt "Etalonski uređaj za mjerenje tvrdoće po metodi Vickers" i instalacija referentnog etalona.

2007. godine započet znanstveni projekt „ Unapređenje mjerne sposobnosti nacionalnog etalona sile“.

2009. - LIMS proširuje akreditaciju na umjeravanje mjerila sile (HRN EN ISO 376) u mjernom području od 10 do 500 kN s mjernom sposobnošću od 0,05%.

Od 2010. godine LIMS djeluje kao dio nacionalne mjeriteljske strukture i pridruženi je laboratorij Hrvatskog mjeriteljskog instituta (HMI).

U veljači 2013. godine potpisan novi Ugovor o državnom etalonu sile između HMI-a i FSB-a prema kojem LIMS preuzima obvezu razvoja, čuvanja, održavanja i uporabe državnog etalona sile.

2014. - LIMS se akreditira kod Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) te proširuje područje akreditacije na umjeravanje mjerila tvrdoće po metodama HB, HV i HRC (HRN EN ISO 6506-2, 6507-2, 6508 -2).

kr

Projekt br. Naziv Godina početka Rezultati

NAJAVE
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Hrvatski mjeriteljski institut © 2019