Webmail
Prijava

Laboratorij za precizna mjerenja dužina - - HMI/FSB-LPMD
Voditelj :Dr. sc. Gorana Baršić
Adresa :Ivana Lučića 5, Zagreb
Telefon :+385 1 6168 327
Fax :+385 1 6168 599
E-mail :lfsb@fsb.hr
 • O laboratoriju
 • Djelatnici
 • Povijest
 • Mjeriteljske sposobosti / Akreditacija / CMC
 • Usporedbe
 • Znanstveni i stručni radovi
 • Galerija slika

HMI/FSB-LPMD ulaže sve svoje stručne i znanstvene potencijale u cilju stalnog razvoja svojih mjeriteljskih sposobnosti na području mjeriteljstva duljine, kuta i hrapavosti. Temeljni cilj HMI/FSB-LPMD-a je objavljivanje CMC vrijednosti europskih razina u CIPM MRA KCDB na tim područjima.

Prvu akreditaciju Laboratorij je dobio 1994. godine od strane SIT-a (Servizio di taratura in Italia). Akreditacija SIT-a (kasnije ACREDIA) je održavana do 2013. godine kada je Laboratorij, sukladno pravilima EA, prešao na domaću akreditaciju (HAA). Danas je u Laboratoriju akreditirano 29 postupaka umjeravanja radi cjelovitog ispunjavanja zahtjeva i potreba hrvatskog gospodarstva za umjeravanjem mjernih sredstava duljine (http://www.akreditacija.hr/registar).

HMI/FSB-LPMD ulaže sve napore u zadržavanju akreditacije od strane HAA, s naglaskom na smanjenju mjernih nesigurnosti. U slučaju potrebe (gospodarstvo, međunarodna usporedbena mjerenja) HMI/FSB-LPMD će zatražiti proširenje područja akreditacije od strane HAA.

Razvoj mjernih metoda i razinu mjernih nesigurnosti HMI/FSB-LPMD redovito potvrđuje učešćem u međunarodnim usporedbenim mjerenjima, pri čemu prioritet imaju usporedbe u okviru EURAMET-a. Isto tako, HMI/FSB-LPMD redovito sudjeluje u bilateralnim i multilateralnim međunarodnim usporedbama te potiče, uz sudjelovanje, i usporedbe unutar Hrvatske.

Laboratorij je utemeljen daleke 1959. godine. Njegov utemeljitelj i prvi voditelj u razdoblju od 1959. do 1967. godine bio je prof.dr.sc. Ivo Hercigonja. Za većinu značajnijih dostignuća Laboratorija, odnosno za njegovu punu afirmaciju u domaćim i međunarodnim mjeriteljskim krugovima, u najvećoj mjeri je zaslužan prof.dr.sc. Federico Dusman, koji je bio voditelj Laboratorija u razdoblju od 1967. do 1992. godine. Od 1992. godine do danas voditelj HMI/FSB-LPMD je prof.dr.sc. Vedran Mudronja.

Od samog početka u HMI/FSB-LPMD-u se njeguje mjerenje duljine, kuta i hrapavosti površina s visokom točnošću i to je temeljna odrednica Laboratorija. S tim u svezi u Laboratoriju se neprekidno ulažu napori, posebice u okviru znanstvenih projekata, u cilju smanjivanja mjernih nesigurnosti. Potvrdu svojih razina točnosti HMI/FSB-LPMD posljednjih tridesetak godina nalazi u međunarodnim usporedbenim mjerenjima s uglednim europskim mjeriteljskim institutima i laboratorijima. Među institucijama s kojima je HMI/FSB-LPMD u više navrata provodio usporedbena mjerenja treba svakako izdvojiti Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) iz Torina.

Od 2001. godine HMI/FSB-LPMD stalno sudjeluje u međunarodnim usporedbenim mjerenjima u okviru EURAMETA, u tom kontekstu voditelj Laboratorija je član EURAMET TC-Length.

1998. godine Laboratorij je inicirao formiranje udruge LABCOM (Laboratory cooperation in measurement). Članovi udruge su desetak akreditiranih laboratorija iz Italije, Austrije, Nizozemske i Hrvatske (tri nacionalna laboratorija). Unutar udruge svake godine provode se usporedbena mjerenja mjernih sredstava duljine.

U povijesti HMI/FSB-LPMD-a mogu se izdvojiti sljedeći značajniji događaji:

1959. Utemeljenje Laboratorija;

1966. Izdavanje prvog certifikata (Mjerenje garniture planparalelnih graničnih mjerki interferencijskom metodom za poduzeće TAM iz Maribora);

1973. Prvi znanstveni projekt (Razvoj mjerne tehnike SR Hrvatske)

1979. Prvo međunarodno usporedbeno mjerenje (Usporedbeno mjerenje planparalelnih graničnih mjerki uz primjenu interferencijske metode s institutom INRIM);

1981. Dobivanje prvog ovlaštenja Laboratorija;

1986. Izrada vlastitog niza (u suradnji s RIZ-om) Referentnih etalona hrapavosti;

1994. Dobivanje međunarodne akreditacije za hrapavost (SIT);

2007. Prihvaćanje etalona hrapavosti za državni etalon;

2007. Prijava prvih osam CMC vrijednosti za uvrštenje u MRA KCDB;

2010. Osnutak HMI kojeg je HMI/FSB-LPMD konstitutivan član;

2011. Rekonstrukcija Laboratorija;

2013. Osamnaest objavljenih CMC vrijednosti u MRA KCDB;

2013. Promjena akreditacijske agencije (prijelaz s ACCREDIA na HAA) i proširenje područja akreditacije na 29 mjernih veličina.

2014. Proširenje područja akreditacije;

2015. Nabava industrijskog CT-a.

2016. Objavljena 4 nova CMC-a u bazi KCDB

kraj

Projekt br. Naziv Godina početka Rezultati
EUROMET.L- S16Gauge blocks by comparison 2004 
EUROMET.L- K4.2005Diameter standards2005 
EUROMET.L- K7.2006Linescales2006 
CCL- K11Optical frequency and wavelength standards2008 
EURAMET.L- K8Surface roughness standards2009 
EURAMET.L- K1.2Comparison of gauge blocks by interferometry2010 
EURAMET.L- K1.2011Optical Interferometry of short and long gauge blocks2012 
EURAMET.L- S21Parallel thread gauges2012 
EURAMET.L-K4.2015Internal diameter; External diameter; Roundness2016 
0000 
 1. Alar, Vesna; Alar, Željko; Jakovljević, Suzana; Runje, Biserka: Influence of thermal and electrochemical oxidation on the mechanical and corrosion properties of titanium alloy. // Kovové materiály. 51 (2013), 4; 251-256
 2. Alar, Vesna; Baršić, Gorana; Runje, Biserka; Alar, Željko: The influence of the surface finishing on the electrochemical behavior of austenitic and superaustenitic steels. // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 43 (2012), 8; 725-732
 3. Baršić, Gorana; Mahović, Sanjin; Zorc, Hrvoje: Development of nano-roughness calibration standards. // Measurement science & technology. 23 (2012), 3; 035009-1-035009
 4. Katic, Marko; Mudronja, Vedran: Final report on EURAMET.L-K1.2: EURAMET comparison of gauge blocks by interferometry. // Metrologia, Technical Supplement. 49 (2012)
 5. Baršić, Gorana; Mahović Sanjin; Picotto, Gian, Bartolo; Amer, Mohamed; Runje, Biserka: Groove depth measurements on roughness reference standards of the Croatian National Laboratory for Length (LFSB). // Measurement science & technology. 22 (2011)
 6. Grilec, Krešimir; Ćurković, Lidija; Kumić, Ivan; Baršić, Gorana: Erosion mechanisms of aluminium nitride ceramics at different impact angles. // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 42 (2011), 8; 712-717
 7. Alar, Vesna; Runje, Biserka; Baršić, Gorana: Influence of surface texture on electrochemical potential. // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 41 (2010), 10; 875-878
 8. Matus, Michael; Nyholm, Kaj; Madej, Alan A; Bernard, John E; Walczuk, Jerzy; Crepinšek Lipuš, Lucija; Castillo M, Héctor A; Vega, Rene Pichardo; Bastida, Karina Beatriz; Mingolla, María Griselda; Malinovski, Igor; Tarelho, Luiz; França, Ricardo; Hamid, Ramiz; Sahin, Ersoy; Katić, Marko; Šimunović, Vedran; Robertsson, Lennart: Final report for the period 2007–2009 on the CCL-K11 ongoing key comparison. // Metrologia. 47 (2010), Techn.Suppl.; 04009-1-04009-8
 9. Alar, Vesna; Juraga, Ivan; Runje, Biserka; Alar, Željko: Influence of glyoxal on localized corrosion of austenitic stainless steel in spring water. // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 40 (2009), 12; 910-912
 10. Baršić, Zdravko; Baršić, Gorana: Mjerne nesigurnosti rezultata mjerenja odstupanja od oblika i položaja trokordinatnim mjernim uređajem. // Strojarstvo. 48 (2007); 251-259
 11. Mudronja, Vedran; Baršić, Gorana; Runje, Biserka: Calibration of the Vertical Measuring System of Stylus Instrument Perthometer S8P. // Tehnički vjesnik – Technical Gazette: Scientific professional Journal of technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. 1 (2014) , No. 1; 141-145
 12. Štefančić, Sanja; Ćurković, Lidija; Baršić, Gorana; Majić Renjo, Marijana; Mehulić, Ketij: Investigation of Glazed Y-TZP Dental Ceramics Corrosion by Surface Roughness Measurement. // Acta stomatologica Croatica. 47 (2013) , 2; 163-168
 13. Protić, Antonio; Runje, Biserka; Stepanić, Josip: Distribution of Citations in one Volume of a Journal. // INDECS Interdisciplinary Description of Complex Systems. Vol 11 (2013) , No. 2; 227-237
 14. Runje, Biserka; Markovic, Marija; Stojanović, Ivan; Jakovljevic, Suzana; Alar, Željko: Coating Distribution Depending on Surface Microgeometry. // MP Materials Testing. 56 (2013) , 5/2013; 345-348
 15. Runje, Biserka; Marković, Marijan; Lisjak, Dragutin; Medić, Srđan; Kondić, Živko: Integrated procedure for flatness measurements of technical surfaces. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 20 (2013) , 1; 113-116
 16. Protić, Antonio; Runje, Biserka; Stepanić, Josip: Distribution of Citations in one Volume of a Journal. // INDECS Interdisciplinary Description of Complex Systems. Vol 11 (2013), No. 2; 227-237
 17. Ropuš, Ivana; Alar, Vesna; Runje, Biserka: Adaptive Noise Reduction System. // INDECS Interdisciplinary description of complex systems. Vol. 11 (2013), No. 1; 153-160
 18. Runje, Biserka; Markovic, Marija; Stojanović, Ivan; Jakovljevic, Suzana; Alar, Željko: Coating Distribution Depending on Surface Microgeometry. // MP Materials Testing. 56 (2013), 5/2013; 345-348
 19. Runje, Biserka; Marković, Marijan; Lisjak, Dragutin; Medić, Srđan; Kondić, Živko: Integrated procedure for flatness measurements of technical surfaces. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 20 (2013), 1; 113-116
 20. Katic, Marko; Mudronja, Vedran: Final report on EURAMET.L-K1.2: EURAMET comparison of gauge blocks by interferometry. // Metrologia, Technical Supplement. 49 (2012)
 21. Alar, Vesna; Runje, Biserka; Alar, Željko: Waste Water Treatment after Removal of Thermic Oxides from Stainless Steel Welding Joints. // Scholarly Research Exchange Engineering. 3 (2010); 261423-1-261423-5
 22. Runje, Biserka; Medić, Srđan; Kondić, Živko; Alar, Željko; Tunjić, Đuro: Statistical proces control of fire-resistant coating production based on thickness measurements. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. Vol.19 (2012), 3; 589-593
 23. Markučič, Damir; Runje, Biserka; Stepanić, Josip: Assesment of Uncertainty in Modelled Ultrasonic Thickness Measurements. // MP Materials Testing. 53 (2011); 233-237
 24. Alar, Vesna; Runje, Biserka; Alar, Željko: Waste Water Treatment after Removal of Thermic Oxides from Stainless Steel Welding Joints. // Scholarly Research Exchange Engineering. 3 (2010); 261423-1-261423-5
 25. Mehulić, Ketij; Svetličić, Vesna; Vojvodic, Denis; Šegota, Suzana; Schauperl, Zdravko; Runje, Biserka: Surface structural changes of feldspathic ceramics before and after immersion in corrosive medium using Atomic Force Microscopy. // Materials Testing. 52 (2010), 4; 234-240
 26. Runje, Biserka; Baršić, Gorana; Alar, Željko: Uncertainty Estimation of Coating Thickness Measurement Results. // MP Materials Testing. 2010/03 (2010); 182-186
 27. Bertozzi, Roberto; Gamberi, Luigi; Mudronja, Vedran: Le misura e i laboratori accreditati. // Tuto_Misure. XI (2009); 191-195
 28. Fabac, Robert; Stepanić, Josip: Modeling organizational design - applying a formalism model from theoretical physics. // Journal of Information and Organizational Sciences. 32 (2008), 1; 25-32.
 29. Schauperl, Zdravko; Ivušić, Vinko; Runje, Biserka: Wear Resistance of Chromium-Nitride and Diamond-like Carbon Thin Hard Coatings. // MP Materials Testing. 2008/06 (2008); 326-331
 30. Ćurković, Lidija; Fudurić Jelača, Mirjana; Mahović, Sanjin: Evaluation of corrosion resistance of alumina ceramics by measuring surface roughness. // Transactions of FAMENA. 31 (2007), 2; 41-45
 31. Rede, Vera; Runje, Biserka; Alar, Vesna: Utjecaj hrapavosti na otpornost rupičastoj koroziji zavara dupleks čelika. // Zavarivanje. 50 (2007), 5-6; 169-175.
 32. Baršić, Gorana; Runje, Biserka; Šimunović, Vedran. Nano-calibration standard with multiple pitch and step height values. // Tehnički vjesnik – Technical Gazette: Scientific professional Journal of technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Vol.22 (2015) , No.4; 935-938
 33. Mudronja, Vedran; Baršić, Gorana; Runje, Biserka. Calibration of the Vertical Measuring System of Stylus Instrument Perthometer S8P. // Tehnički vjesnik – Technical Gazette: Scientific professional Journal of technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. 1 (2014) , No. 1; 141-145
 34. Mudronja, Vedran; Šimunović, Vedran; Ačko, Bojan; Matus, Michael; Bánréti, Edit; István, Dicso; Thalmann, Rudolf; Lassila, Antti; Lillepea, Lauri; Picotto, Gian Bartolo; Bellotti, Roberto; Pometto, Marco; Ganioglu, Okhan; Meral, Ilker; Salgado, José Antonio; Vailleau, Georges. Final report on EURAMET.L-S21: `Supplementary comparison of parallel thread gauges'. // Metrologia. 52 (2015) , 1A; 04003
 35. G. Baršić; M. Katić; V. Šimunović: Long term stability of silicon roughness standards. // Precision Engineering 48 (2017) 352 - 356
 36. f

NAJAVE
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Hrvatski mjeriteljski institut © 2019