Webmail
Prijava

Sekundarni standardni dozimetrijski laboratorij - - HMI/IRB-SSDL
Voditelj :Dipl. ing. Maja Vojnić Kortmiš
Adresa :Bijenička cesta 54, Zagreb
Telefon :01 4561 071
Fax :01 4680 098
E-mail :maja.vojnic-kortmis@irb.hr
  • O laboratoriju
  • Djelatnici
  • Povijest
  • Mjeriteljske sposobosti / Akreditacija / CMC
  • Usporedbe
  • Znanstveni i stručni radovi
  • Galerija slika

Sekundarni standardni dozimetrijski laboratorij Instituta Ruđer Bošković (SSDL - IRB), Zagreb, formiran je tijekom niza godina godina – od 2001. do 2008. godine kada je i službeno potpisan ugovor o državnom etalonu za ionizirajuće zračenje te dobiveno Rješenje o prihvaćanju etalona za državne etalone za ionizirajuće zračenje.

Uspostavu laboratorija svesrdno je pomogao

a)             Institut Ruđer Bošković koji je osigurao odgovarajući prostor – dvije kalibracijske i kontrolne prostorije u  KRILU X uređene u skladu s normativima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

b)             Državni zavod za zaštitu od zračenja te Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi –temeljem dogovora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Instituta Ruđer Bošković i Kliničkoga bolničkog centra ZAGREB,  na osnovu kojeg je Institut  preuzeo tijekom prosinca 2001. godine teleterapijski uređaj 60Co iz 1989. godine (ALCYON II, tip izvora COT 20, serijski broj 3507, proizvođača ORIS /CGR MeV/), postavio ga i osposobio kao kalibracijski uređaj, ponajprije za kalibraciju radioterapijskih ionizacijskih komora  ali i drugih uređaja koji mjere visoke doze ili visoke brzine doza zračenja u zaštiti od zračenja.

c)             Državni zavod za mjeriteljstvo – uključivanjem Instituta  u međunarodni projekt “Unapređenje mjeriteljske infrastrukture u RH” u kojem je tijekom 2002. dobiven kalibracijski rendgen ISOVOLT 420 (proizvođača Seifert, Njemačka, 40-300 kV, 1-20 mA)  iz Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Njemačka.

d)            Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) programom tehničke pomoći  (projekt CRO/1/004: Establishing Calibration Services) –  tijekom srpnja 2004. dobiveni su kalibracijski stolovi te  kalibracijski uređaj proizvođača Hopewell Designs, Inc., SAD, ser. broj 504-441, koji sadržava sljedeća dva zatvorena izvora zračenja:

(1.) 137Cs (ser. broj 1234, aktivnosti /veljača 2004./ 740 GBq) te

(2.) 60Co (ser. broj 0241 HB, aktivnosti /veljača 2004./ 185 GBq).

U okviru sustava kakvoće SSDL - IRB (Laboratory for Dosimetry) krajem prosinca 2004. dostavio je akreditacijskoj kući Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Njemačka, odnosno Deutscher Kalibrierdienst (DKD), “Quality Manual” (QM), zajedno s odlukama o imenovanjima odgovornih osoba, načinom kalibracije (Method of Calibration), određivanjem mjerne nesigurnosti (Measurement Uncertainty), popisom opreme te svih radnih protokola izrađenih u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2000 , radi akreditacije putem te ustanove, članice European Accreditation (EA), koja je i dobivena 08.01.2009. godine za 4 mjerne veličine.

Do 2012. godine, SSDL - IRB je prošao kroz niz promjena sustava kakvoće, uključujući promjenu odgovornih osoba, poboljšanje sustava upravljanja te u svibnju 2011. godine produžio akreditaciju danu od strane DakkS – a ( nekadašnjeg DKD – a).  

SSDL - IRB 2010. godine postaje dio Hrvatskog mjeriteljskog instituta (HMI), a 2011. predstavlja svoj sustav kvalitete na EURAMET TC – Q sastanku u Beogradu kao prvi korak ka objavi CMC tablica.

Od početka svog djelovanja SSDL - IRB sudjelovao je u međunarodnim projektima i interkomparacijama barem dva puta godišnje u kojima je pokazao zavidne rezultate (odstupanja ovog SSDL-a kreću se u granicama do ±1 % u odnosu na IAEA).

U 2012. godini  SSDL - IRB nastavlja poboljšavati svoje kapacitete i mogućnosti pa je tako u pripremi proširenje akreditacije i dobivanje nove opreme za kalibraciju, čije se postavljanje i početak uporabe planira do kraja 2012.  godine.

Od 2015. laboratorij sudjeluje u EMPIR Absorb projektu.

Nakon zadovoljavajućih rezultata interkomparacije i prilagodbe sustava kvalitete, ispunjeni su uvjeti za prijavu CMC-ova za apsorbiranu dozu u vodi te za kermu u zraku.

2016. godine predložen je EMPIR PRT Improvement of Traceability in Diagnostic Radiology koji je izabran za SRT te će dipl. inž. Maja Vojnić Kortmiš koordinirati prijavu projekta.

 

Ionizirajuće zračenje
Projekt br. Naziv Godina početka Rezultati

NAJAVE
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Hrvatski mjeriteljski institut © 2019