Webmail
Prijava

Odjel za informatički sustav, edukaciju i tehničku podršku
Prof. dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec, načelnik odjela
Laboratorij za procesna mjerenja -
Adresa :Ivana Lučića 5
Telefon :01 6168 488
Fax :01 6118 714
E-mail :lovorka.grgec@fsb.hr
 • Osobni podaci
 • Obrazovanje
 • Stručna i znanstvena djelatnost
 • Publikacije
 • Članstva i nagrade
 • Strani jezici
 • Hobi

•rođena 18. srpnja 1971. u Zagrebu

•udata, majka dvoje djece

2006. doktorirala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, područje tehničke znanosti (''Razvoj i karakterizacija primarnog etalona tlaka'')
2002. magistrirala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, (''Mjerne nesigurnosti rezultata umjeravanja etalona tlaka'')
1997. diplomirala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu , smjer: procesno-energetski
1990. maturirala na V. Gimnaziji u Zagrebu
1986. završila Osnovnu školu ''Ljubljanica'' u Zagrebu

2012.  izabrana u zvanje izvanrednog profesora na Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Od 2009. Stručni ocjenitelj za umjerne laboratorije  potrebe Slovenske Akreditacije (SA)  prema normi ISO/IEC 17025

2007. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području tehničkih znanosti

Od 2005.-uređuje  Glasilo udruge hrvatskih laboratorija CROLAB

Od 2004. ocjenitelj  za umjerne laboratorije  potrebe Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi ISO/IEC 17025

Od 2002. predavač na nizu stručnih seminara u organizaciji Centra za transfer tehnologije i CROLAB-a

Od 1998. zaposlena je  pri  Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku u Laboratoriju za procesna mjerenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje. u svojstvu znanstvenog novaka na projektu pod naslovom ''Razvoj nacionalnog etalona temperature''.

Tijekom rada na fakultetu aktivno sudjeluje u izvođenju vježbi i predavanja iz kolegija: Toplinska i procesna mjerenja, Mjerenja u zrakoplovstvu II, Mjerenja u energetici, Teorija i tehnika mjerenja. Osim u nastavi, aktivno je sudjelovala u uvođenju sustava kvalitete i akreditaciji  Laboratorija za procesna mjerenja prema normi HRN-EN ISO/IEC 17025. Boravila je na izobrazbi u njemačkom nacionalnom mjeriteljskom institutu Physikalisch Technische Bundesanstaldt u Braunschweigu.

 • Član Odbora za izobrazbu Hrvatske akreditacijske agencije
 • Član Tehničkog odbora TO-513-Mjerni instrumenti  Hrvatskog zavoda za norme
 • Predstavnik RH u tehničkom odboru EURAMET TC-M –Radna grupa-tlak
 • Predsjednik Povjerenstva za Odnose s javnošću Fakulteta strojarstva i brodogradnje
 • Član upravnog odbora Udruge hrvatskih laboratorija-CROLAB.

 

Govori i piše engleski jezik, služi se njemačkim.

Jedrenje, skijanje, veslanje.

NAJAVE
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Hrvatski mjeriteljski institut © 2018