Webmail
Prijava

Odjel nacionalni umjernih i referentnih laboratorija
Prof. dr. sc. Mladen Franz, načelnik odjela
Adresa :Ivana Lučića 5, Zagreb
Telefon :01 6168 388
Fax :01 6168 106
E-mail :mladen.franz@fsb.hr
  • Osobni podaci
  • Obrazovanje
  • Stručna i znanstvena djelatnost
  • Publikacije
  • Članstva i nagrade
  • Strani jezici
  • Hobi

rođen  1. veljače 1947. u Zagrebu

oženjen

1991.doktorirao na Fakultetu strojarstva i brodogradne, Sveučilište u Zagrebu,, područje tehničke znanosti (''Utjecaj zaostalih naprezanja na dinamičku izdržljivost nitriranog čelika“)

1979. magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradne, Sveučilište u Zagrebu, (''Analiza kriterija za izbor materijala u teoriji i praksi")

1971. diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradne, Sveučilište u Zagrebu ,proizvodni smjer

1965. maturirao na V. Gimnaziji „ Bogdan Ogrizović“ u Zagrebu

2013 - Predsjednik Matičnog odbora za polja strojarstva, brodogradnje,tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike

2010 – 2013. Član Interdisciplinarnog matičnog odbora (znanost, umjetnost)

2009. Podpredsjednik Matičnog odbora za polja strojarstva, brodogradnje,tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike

2005.-2009. Predsjednik Matičnog odbora za polja strojarstva, brodogradnje,tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike

2005.  izabran u  trajno zvanje redovitog profesora na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

2003. – 2011. Predstojnik Zavoda za materijale na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

2002. -2006. Predsjednik Upravnog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

2000. izabran u zvanje redovitog profesora na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

1998. – 2002, Dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

1998. – 2002. Predsjednik Hrvatskog DAAD kluba

1996. izabran u zvanje izvanrednog  profesora na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

1996. – 1999. Predsjednik Tehničkog odbora Metalni materijali pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM)

1994. – 1998. Prodekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

1992. Izabran u zvanje docenta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

1981. Voditelj Laboratorija za ispitivanje mehaničkih svojstava pri Zavodu za materijale na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

1976. -1977. Boravak na Institut für Werkstoffe na Ruhr-Universität u Bochumu, Njemačka kao DAAD stipendist

1972. Asistent pri Matici za materijale, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilište  u Zagrebu

Član je Technical Comitee on Hardness Measurement (TC5), Technical Comitee on Force Measurement (TC3) međunarodne organizacije IMEKO

Član je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju

Član je Hrvatskog DAAD kluba

Član je Hrvatskog društva za kvalitetu

Član je Hrvatskog društva za komunikacije, računarstvo elektroniku, mjerenje i automatiku KoREMA.

Član je Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM)

 Član je American Society for Materials (ASM)

Član je Verein Deutscher Ingenieure (VDI)

Dobitnik je Velike medalje Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilište  u Zagrebu. 2002. godine

Govori i piše engleski i njemački jezik.

Ronjenje,plivanje, skijanje, biciklizam, fotografija.

NAJAVE
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Hrvatski mjeriteljski institut © 2018