Webmail
Prijava

Odjel za upravljanje kvalitetom
Prof. dr. sc. Vedran Mudronja, načelnik odjela
Adresa :Ivana Lučića 1, Zagreb
Telefon :01 6168 335
Fax :01 6118 599
E-mail :vedran.mudronja@fsb.hr
 • Osobni podaci
 • Obrazovanje
 • Stručna i znanstvena djelatnost
 • Publikacije
 • Članstva i nagrade
 • Strani jezici
 • Hobi

•rođen 13. listopada 1948. u Splitu.

•oženjen, otac dvoje djece.

1989. doktorirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, područje tehničke znanosti („Prilog istraživanju graničnih mogućnosti primjene trokoordinatnih mjernih uređaja s gledišta točnosti“).
1982. magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, („Istraživanje mogućnosti integralnog ispitivanja oblika rotacionih dijelova“).
1974. diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu , smjer: proizvodni.
1967. maturirao na Gimnaziji „Vladimir Nazor“u Splitu.
1963. završio Osnovnu školu ''Ante Beretin'' u Kaštel-Novom.

2006.  izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

2001.  izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

1996.  izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

1990. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području tehničkih znanosti.

 1974. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se u svojstvu asistenta pri znanstvenoj disciplini Automatika i mjerna tehnika u tadašnjem Zavodu za automatiku i mjernu tehniku.

Od 1974. godine neprekidno je uključen u izvođenje nastave na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju iz svih kolegija Katedre za mjerenje i kontrolu Zavoda za kvalitetu. U okviru preddiplomskih i diplomskih studija FSB održavao je predavanja, dijelom ili u cjelini, iz kolegija Osnove osiguravanja kvalitete, Teorija i tehnika mjerenja, Tehnološka kontrola, Kontrola kvalitete, Tehnologija održavanja I, Mjerenje u zrakoplovstvu I, Mjerni roboti, Nanomjeriteljstvo, Mjerenja u proizvodnji, Kontrola i osiguravanje kvalitete, Upravljanje kvalitetom i Mjeriteljstvo.

Na poslijediplomskom doktorskom studiju FSB drži predavanja iz kolegija Osiguravanje kvalitete, Mjeriteljska infrastruktura, Trokoordinatna mjerenja i Suvremena kontrola kvalitete. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju drži predavanja iz kolegija Upravljanje kvalitetom, Mjerenje u proizvodnji i Nanomjeriteljstvo.

 • Voditelj Nacionalnog laboratorija za duljinu (HMI/FSB-LPMD).
 • Voditelj znanstvenog projekta Nacionalni laboratorij za duljinu (MZOS).
 • Član Upravnog odbora Hrvatskog mjeriteljskog društva.
 •  Član Upravnog odbora Hrvatske zajednice proizvodnog strojarstva.
 • Član TO-176 : Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvalitete  Hrvatskog zavoda za norme.
 • Predstavnik RH u tehničkom odboru EURAMET TC-L

Govori i piše engleski jezik, služi se talijanskim

Tenis, ribarenje, biljar, kartanje, kuhanje

NAJAVE
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Hrvatski mjeriteljski institut © 2018