Webmail
Prijava

Odjel za informatički sustav, edukaciju i tehničku podršku

Odjel za informatički sustav, edukaciju i tehničku podršku obavlja poslove osmišljavanja, razvoja i organizacije informatičkog sustava i unutarnje računalne mreže HMI-a (definiranje programske i strojne opreme) i stvara preduvjete za povezivanje s drugim računalnim mrežama u jedinstveni informatički sustav, projektira baze podataka i odgovarajuće programske aplikacije za potrebe bržeg i kvalitetnijeg obavljanja poslova HMI-a, osigurava održavanje programske i strojne opreme, prati razvoj tehnologija iz područja informatike, daje prijedloge za usavršavanje i poboljšavanje informatičkog sustava HMI-a, te organizira uvođenje novih rješenja u tome području. Organizira i provodi izobrazbu službenika i namještenika HMI-a, brine se o održavanju internetske stranice HMI-a i osigurava tehničku podršku za publikacije i izdanja HMI-a u elektroničkom obliku. Odjel obavlja i poslove izdavanja dokumenata i publikacija iz djelokruga rada HMI-a, te izdaje periodične publikacije. Djelatnici ovog odjela pružaju u i tehničku podršku drugim dijelovima HMI-ja.

NAJAVE
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Hrvatski mjeriteljski institut © 2018