Webmail
Prijava

Odjel nacionalnih umjernih i referentnih laboratorija

Odjel Nacionalnih umjernih i referentnih laboratorija prati stanje i analizira potrebe razvoja mjeriteljskog sustava u RH i sudjeluje u razvoju strategije temeljnog mjeriteljstva. Utvrđuje i provodi znanstvenu politiku HMI-a. Razmatra mogućnosti primjene rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja na području temeljnog mjeriteljstva Koordinira i prati rad Nacionalnih umjernih laboratorija i referentnih laboratorija unutar HMI-a, u ugovornom odnosu s HMI-om i izvan HMI-a.

Prati  i koordinira osiguranje sljedivosti mjerenja u Republici Hrvatskoj, ostvarivanja, čuvanja i održavanja državnih (nacionalnih) mjernih etalona i osiguranje njihove sljedivosti prema međunarodnim ostvarenjima (etalonima) mjernih jedinica. Provodi i prati znanstvenu politiku HMI-a, te organizira rad na izradi strategija razvoja temeljnog mjeriteljstva. 

Obavlja poslove koji proizlaze iz članstva u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama iz područja temeljnog mjeriteljstva te koordinira sudjelovanje drugih pravnih i fizičkih osoba u izvršenju tih zadaća kao i zadaća koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma u području temeljnog mjeriteljstva koji obvezuju Republiku Hrvatsku. 

Nadzire i koordinira rad vlastitih Nacionalnih umjernih laboratorija kao dijelova pravnih osoba koji u svojstvu pridruženih Nacionalnih umjernih laboratorija razvijaju, održavaju i primjenjuju državne etalone. 

U okviru odjela nalaze se Nacionalnog umjerni laboratoriji za masu i gustoću koji:

  • sudjeluju u međulaboratorijskim usporedbenim ispitivanjima u području mjerenja mase i izvedenih veličina,
  • održavaju međunarodnu akreditaciju u području mjerenja mase i izvedenih veličina,
  • obavljaju i prate razvoj i istraživanja na području mjerenja mase i izvedenih veličina,
  • sudjeluje u radu međunarodnih tijela i ekspertnih skupina u području masenog mjeriteljstva,
  • sudjeluju u radu tehničkih odbora međunarodnih i europskih mjeriteljskih organizacija iz područja mjerenja mase i izvedenih veličina,
  • surađuju s nacionalnim laboratorijima za masu drugih država,
  • sudjeluje u međunarodnim i europskim projektima usporedbenih mjerenja mase i izvedenih veličina,
  • Prenose mjernu sljedivost mase i vezanih veličina na etalone i mjerila u RH.

NAJAVE
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Hrvatski mjeriteljski institut © 2019